F. Magdalena

krizový intervent psychoterapeut sociální pracovník
Organizace: Fokus Praha Krizový tým
Působnost:
Praha
Praha
Jazyk:
angličtina