K. Michaela

krizový intervent sociální pracovník
Organizace: Fokus Praha
Působnost:
Praha
Časové omezení: 6 hodin/den nepravidelně
Jazyk:
angličtina, čeština