T. Pavla

krizový intervent psycholog
Organizace: Linka bezpečí
Působnost:
Praha
Praha 6 - reakce na výzvu v rámci koleje Větrník, možnost i jinde v Praze
Časové omezení: V závislosti na době začátku spolupráce a její náplni
Jazyk:
angličtina, čeština
Možnost vést základní KKI i v ANJ